V roce 1949 byla založena společnost RAMSUSSEN GmbH (SRN), která se v průběhu několika desetiletí rozvinula ve světoznámou skupinu NORMA®.

Díky technicky vyspělým, na zákazníka orientovaným a praktickým řešením jsou měřítka společnosti NORMA v té nejvyšší kvalitě. Pomocí výrobků, které jsou celosvětově distribuovány pod značkou NORMA®, si společnost vypracovala špičkovou pozici na trhu. S velkým důrazem na důkladné zkušenosti v celkové oblasti spojovací a připevňovací techniky se společnost stala celosvětově uznávaným specialistou, bezproblémovým a pokrokovým vývojovým partnerem.